Pakistan tour of Bangladesh 2021

Batting Stats

Most Runs
PLAYER TEAM MAT INNS NO RUNS BALLS HS SR AVG 100s 50s 6s 4s
Fakhar Zaman PAK 2 2 1 91 87 57 104.60 91.00 0 1 3 6
Mohammad Rizwan PAK 3 3 0 90 99 40 90.91 30.00 0 0 1 7
Afif Hossain BAN 3 3 0 76 76 36 100.00 25.33 0 0 5 3
Najmul Hossain BAN 3 3 0 52 53 40 98.11 17.33 0 0 0 6
Haider Ali PAK 3 3 1 51 49 45 104.08 25.50 0 0 2 4
Naim Sheikh BAN 3 3 0 50 61 47 81.97 16.67 0 0 2 2
Nurul Hasan BAN 3 3 0 43 37 28 116.22 14.33 0 0 2 2
Mahedi Hasan BAN 3 3 2 38 31 30 122.58 38.00 0 0 2 2
Khushdil Shah PAK 3 2 1 34 35 34 97.14 34.00 0 0 1 3
Mahmudullah BAN 3 3 0 31 40 13 77.50 10.33 0 0 0 2
Highest Strike Rate
PLAYER TEAM MAT INNS NO RUNS BALLS HS SR AVG 100s 50s 6s 4s
Iftikhar Ahmed PAK 1 1 0 6 2 6 300.00 6.00 0 0 1 0
Mohammad Nawaz PAK 3 2 2 22 9 18 244.44 22 0 0 2 2
Shadab Khan PAK 2 1 1 21 10 21 210.00 21 0 0 2 1
Taskin Ahmed BAN 3 2 2 10 7 8 142.86 10 0 0 1 0
Mahedi Hasan BAN 3 3 2 38 31 30 122.58 38.00 0 0 2 2
Nurul Hasan BAN 3 3 0 43 37 28 116.22 14.33 0 0 2 2
Fakhar Zaman PAK 2 2 1 91 87 57 104.60 91.00 0 1 3 6
Haider Ali PAK 3 3 1 51 49 45 104.08 25.50 0 0 2 4
Afif Hossain BAN 3 3 0 76 76 36 100.00 25.33 0 0 5 3
Najmul Hossain BAN 3 3 0 52 53 40 98.11 17.33 0 0 0 6
Highest Average
PLAYER TEAM MAT INNS NO RUNS BALLS HS SR AVG 100s 50s 6s 4s
Fakhar Zaman PAK 2 2 1 91 87 57 104.60 91.00 0 1 3 6
Mahedi Hasan BAN 3 3 2 38 31 30 122.58 38.00 0 0 2 2
Khushdil Shah PAK 3 2 1 34 35 34 97.14 34.00 0 0 1 3
Mohammad Rizwan PAK 3 3 0 90 99 40 90.91 30.00 0 0 1 7
Haider Ali PAK 3 3 1 51 49 45 104.08 25.50 0 0 2 4
Afif Hossain BAN 3 3 0 76 76 36 100.00 25.33 0 0 5 3
Mohammad Nawaz PAK 3 2 2 22 9 18 244.44 22 0 0 2 2
Shamim Patwari BAN 1 1 0 22 23 22 95.65 22.00 0 0 0 4
Shadab Khan PAK 2 1 1 21 10 21 210.00 21 0 0 2 1
Najmul Hossain BAN 3 3 0 52 53 40 98.11 17.33 0 0 0 6
Most 50s
PLAYER TEAM MAT INNS NO RUNS BALLS HS SR AVG 100s 50s 6s 4s
Fakhar Zaman PAK 2 2 1 91 87 57 104.60 91.00 0 1 3 6
Most 6s
PLAYER TEAM MAT INNS NO RUNS BALLS HS SR AVG 100s 50s 6s 4s
Afif Hossain BAN 3 3 0 76 76 36 100.00 25.33 0 0 5 3
Fakhar Zaman PAK 2 2 1 91 87 57 104.60 91.00 0 1 3 6
Haider Ali PAK 3 3 1 51 49 45 104.08 25.50 0 0 2 4
Naim Sheikh BAN 3 3 0 50 61 47 81.97 16.67 0 0 2 2
Nurul Hasan BAN 3 3 0 43 37 28 116.22 14.33 0 0 2 2
Mahedi Hasan BAN 3 3 2 38 31 30 122.58 38.00 0 0 2 2
Mohammad Nawaz PAK 3 2 2 22 9 18 244.44 22 0 0 2 2
Shadab Khan PAK 2 1 1 21 10 21 210.00 21 0 0 2 1
Mohammad Rizwan PAK 3 3 0 90 99 40 90.91 30.00 0 0 1 7
Khushdil Shah PAK 3 2 1 34 35 34 97.14 34.00 0 0 1 3
Most 4s
PLAYER TEAM MAT INNS NO RUNS BALLS HS SR AVG 100s 50s 6s 4s
Mohammad Rizwan PAK 3 3 0 90 99 40 90.91 30.00 0 0 1 7
Fakhar Zaman PAK 2 2 1 91 87 57 104.60 91.00 0 1 3 6
Najmul Hossain BAN 3 3 0 52 53 40 98.11 17.33 0 0 0 6
Haider Ali PAK 3 3 1 51 49 45 104.08 25.50 0 0 2 4
Shamim Patwari BAN 1 1 0 22 23 22 95.65 22.00 0 0 0 4
Afif Hossain BAN 3 3 0 76 76 36 100.00 25.33 0 0 5 3
Khushdil Shah PAK 3 2 1 34 35 34 97.14 34.00 0 0 1 3
Babar Azam PAK 3 3 0 27 40 19 67.50 9.00 0 0 0 3
Naim Sheikh BAN 3 3 0 50 61 47 81.97 16.67 0 0 2 2
Nurul Hasan BAN 3 3 0 43 37 28 116.22 14.33 0 0 2 2

Bowling Stats

Most Wickets
PLAYER TEAM MAT INNS RUNS OV WK BI BM MD SR EC AVG 4WK 5WK
Mohammad Wasim PAK 3 3 48 11.0 5 2/15 0 13.20 4.36 9.60 0 0
Hasan Ali PAK 1 1 22 4.0 3 3/22 0 8.00 5.50 7.33 0 0
Mahmudullah BAN 3 2 29 4.0 3 3/10 0 8.00 7.25 9.67 0 0
Shadab Khan PAK 2 2 42 8.0 3 2/22 1 16.00 5.25 14.00 0 0
Shaheen Afridi PAK 1 1 15 4.0 2 2/15 0 12.00 3.75 7.50 0 0
Usman Qadir PAK 1 1 35 4.0 2 2/35 0 12.00 8.75 17.50 0 0
Mustafizur Rahman BAN 2 2 38 6.1 2 1/12 0 18.50 6.16 19.00 0 0
Mohammad Nawaz PAK 3 3 54 9.0 2 1/25 0 27.00 6.00 27.00 0 0
Aminul Islam BAN 3 3 62 8.2 2 1/26 0 25.00 7.44 31.00 0 0
Taskin Ahmed BAN 3 3 69 11.1 2 2/31 0 33.50 6.18 34.50 0 0
Best Economy Rates
PLAYER TEAM MAT INNS RUNS OV WK BI BM MD SR EC AVG 4WK 5WK
Shaheen Afridi PAK 1 1 15 4.0 2 2/15 0 12.00 3.75 7.50 0 0
Mohammad Wasim PAK 3 3 48 11.0 5 2/15 0 13.20 4.36 9.60 0 0
Mahedi Hasan BAN 3 3 59 12.0 1 1/17 0 72.00 4.92 59.00 0 0
Shadab Khan PAK 2 2 42 8.0 3 2/22 1 16.00 5.25 14.00 0 0
Hasan Ali PAK 1 1 22 4.0 3 3/22 0 8.00 5.50 7.33 0 0
Mohammad Nawaz PAK 3 3 54 9.0 2 1/25 0 27.00 6.00 27.00 0 0
Mustafizur Rahman BAN 2 2 38 6.1 2 1/12 0 18.50 6.16 19.00 0 0
Taskin Ahmed BAN 3 3 69 11.1 2 2/31 0 33.50 6.18 34.50 0 0
Shoriful Islam BAN 2 2 41 5.5 1 1/31 0 35.00 7.03 41.00 0 0
Haris Rauf PAK 3 3 78 11.0 2 1/13 0 33.00 7.09 39.00 0 0
Best Bowling Figures
PLAYER TEAM MAT INNS RUNS OV WK BI BM MD SR EC AVG 4WK 5WK
Mahmudullah BAN 3 2 29 4.0 3 3/10 0 8.00 7.25 9.67 0 0
Hasan Ali PAK 1 1 22 4.0 3 3/22 0 8.00 5.50 7.33 0 0
Shaheen Afridi PAK 1 1 15 4.0 2 2/15 0 12.00 3.75 7.50 0 0
Mohammad Wasim PAK 3 3 48 11.0 5 2/15 0 13.20 4.36 9.60 0 0
Shadab Khan PAK 2 2 42 8.0 3 2/22 1 16.00 5.25 14.00 0 0
Taskin Ahmed BAN 3 3 69 11.1 2 2/31 0 33.50 6.18 34.50 0 0
Usman Qadir PAK 1 1 35 4.0 2 2/35 0 12.00 8.75 17.50 0 0
Mustafizur Rahman BAN 2 2 38 6.1 2 1/12 0 18.50 6.16 19.00 0 0
Haris Rauf PAK 3 3 78 11.0 2 1/13 0 33.00 7.09 39.00 0 0
Mahedi Hasan BAN 3 3 59 12.0 1 1/17 0 72.00 4.92 59.00 0 0
Best Bowling Strike Rates
PLAYER TEAM MAT INNS RUNS OV WK BI BM MD SR EC AVG 4WK 5WK
Hasan Ali PAK 1 1 22 4.0 3 3/22 0 8.00 5.50 7.33 0 0
Mahmudullah BAN 3 2 29 4.0 3 3/10 0 8.00 7.25 9.67 0 0
Usman Qadir PAK 1 1 35 4.0 2 2/35 0 12.00 8.75 17.50 0 0
Shaheen Afridi PAK 1 1 15 4.0 2 2/15 0 12.00 3.75 7.50 0 0
Mohammad Wasim PAK 3 3 48 11.0 5 2/15 0 13.20 4.36 9.60 0 0
Shadab Khan PAK 2 2 42 8.0 3 2/22 1 16.00 5.25 14.00 0 0
Shahnawaz Dahani PAK 1 1 24 3.0 1 1/24 0 18.00 8.00 24.00 0 0
Mustafizur Rahman BAN 2 2 38 6.1 2 1/12 0 18.50 6.16 19.00 0 0
Shohidul Islam BAN 1 1 33 3.5 1 1/33 0 23.00 8.61 33.00 0 0
Aminul Islam BAN 3 3 62 8.2 2 1/26 0 25.00 7.44 31.00 0 0
Best Bowling Averages
PLAYER TEAM MAT INNS RUNS OV WK BI BM MD SR EC AVG 4WK 5WK
Hasan Ali PAK 1 1 22 4.0 3 3/22 0 8.00 5.50 7.33 0 0
Shaheen Afridi PAK 1 1 15 4.0 2 2/15 0 12.00 3.75 7.50 0 0
Mohammad Wasim PAK 3 3 48 11.0 5 2/15 0 13.20 4.36 9.60 0 0
Mahmudullah BAN 3 2 29 4.0 3 3/10 0 8.00 7.25 9.67 0 0
Shadab Khan PAK 2 2 42 8.0 3 2/22 1 16.00 5.25 14.00 0 0
Usman Qadir PAK 1 1 35 4.0 2 2/35 0 12.00 8.75 17.50 0 0
Mustafizur Rahman BAN 2 2 38 6.1 2 1/12 0 18.50 6.16 19.00 0 0
Shahnawaz Dahani PAK 1 1 24 3.0 1 1/24 0 18.00 8.00 24.00 0 0
Mohammad Nawaz PAK 3 3 54 9.0 2 1/25 0 27.00 6.00 27.00 0 0
Aminul Islam BAN 3 3 62 8.2 2 1/26 0 25.00 7.44 31.00 0 0
Most Maidens
PLAYER TEAM MAT INNS RUNS OV WK BI BM MD SR EC AVG 4WK 5WK
Shadab Khan PAK 2 2 42 8.0 3 2/22 1 16.00 5.25 14.00 0 0
Haris Rauf PAK 3 3 78 11.0 2 1/13 0 33.00 7.09 39.00 0 0
Aminul Islam BAN 3 3 62 8.2 2 1/26 0 25.00 7.44 31.00 0 0
Shohidul Islam BAN 1 1 33 3.5 1 1/33 0 23.00 8.61 33.00 0 0
Shoriful Islam BAN 2 2 41 5.5 1 1/31 0 35.00 7.03 41.00 0 0
Hasan Ali PAK 1 1 22 4.0 3 3/22 0 8.00 5.50 7.33 0 0
Mustafizur Rahman BAN 2 2 38 6.1 2 1/12 0 18.50 6.16 19.00 0 0
Shahnawaz Dahani PAK 1 1 24 3.0 1 1/24 0 18.00 8.00 24.00 0 0
Mohammad Wasim PAK 3 3 48 11.0 5 2/15 0 13.20 4.36 9.60 0 0
Mahedi Hasan BAN 3 3 59 12.0 1 1/17 0 72.00 4.92 59.00 0 0

Team Stats

Teams Stats
TEAM RUNS 100s 50s 5WK WK
PAK 368 0 1 0 21
BAN 359 0 0 0 13